MƯỢN TÀI SẢN (XE OTO) KHÔNG MẤT TIỀN THÌ CHI PHÍ XĂNG DẦU, PHÍ CẦU ĐƯỜNG, SỬA CHỮA, LƯƠNG LÁI XE… CÓ ĐƯỢC TRỪ KHÔNG?

MƯỢN TÀI SẢN (XE OTO) KHÔNG MẤT TIỀN THÌ CHI PHÍ XĂNG DẦU, PHÍ CẦU ĐƯỜNG, SỬA CHỮA, LƯƠNG LÁI XE… CÓ ĐƯỢC TRỪ KHÔNG?

 

Trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  2. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  3. c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty mượn xe của Công ty khác có hợp đồng cho mượn không thu tiền thì các khoản chi phí: chi phí đổ xăng, chi phí sửa xe, chi phí vé cầu đường do công ty tự chi trả chứng minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *