CÁCH KÊ KHAI THUẾ CHO THUÊ TÀI SẢN TRÊN HTKK

CÁCH KÊ KHAI THUẾ CHO THUÊ TÀI SẢN TRÊN HTKK

Thực hiện kê khai thuế cho thuê tài sản trên phần mềm HTKK như sau:

  1. Bước 1: Sau khi tải phần mềm HTKK mới nhất về, thực hiện đăng nhập

  2. Bước 2: Chọn Thuế khoán và cho thuê tài sản -> 01/TTS tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (TT40/2021), Theo đó:

– Nếu Người nộp thuế (NNT) tự kê khai hoặc cá nhân được ủy quyền theo pháp luật dân sự của chủ tài sản thì khi đăng nhập sẽ đăng nhập bằng MST của chủ tài sản

– Nếu công ty khai thay theo pháp luật thuế thì khi đăng nhập sẽ đăng nhập bằng MST của chính công ty đó.

  • Chọn phụ lục:

– Chọn phụ lục 01-1/BK-TTS đối với trường hợp NNT tự kê khai.

– Chọn phụ lục 01-2/BK-TTS đối với trường hợp doanh nghiệp khai thay cho NNT

  • Chọn tờ khai:

– Tờ khai năm nếu lần thanh toán trọn một năm từ 01/01/20xx đến 31/12/20xx

– Tờ khai tháng nếu lần thanh toán từ tháng

– Tờ khai theo kỳ thanh toán nếu lần thanh toán từ 02 tháng trở lên.

  1. Bước 3: Sau khi đã chọn được kỳ thanh toán, thực hiện kê khai thuế như sau:

– Nếu tích vào ô Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế thì làm bảng kê phụ lục 01-1/BK-TTS

– Nếu tích vào ô Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế thì làm bảng kê phụ lục 01-2/BK-TTS

Từ [ô 06a] đến [ô 28] điền đầy đủ thông tin.

[06a]: Chọn HỢP ĐỒNG (luôn luôn phải chọn hợp đồng)

[07]: Điền tên đơn vị thuê tài sản

[ô 08]: Mã số thuế bên thuê tài sản

[09]: Bất động sản (nếu là nhà), [10]: động sản nếu là xe,…

[11]: Điền số hợp đồng

[12]: Ngày hợp đồng

[13]: Mục đích sử dụng tài sản thuê

[15a]: Địa chỉ

[15b]: Chọn phường/xã

[16]: Diện tích sàn cho thuê

[17a]: Điền số tháng của lần thanh toán

[17] và [18] :N đúng kỳ thanh toán hiện tại.

[23]: Tích vào ô này nếu thuộc diện phải nộp thuế (tổng doanh thu trong năm từ 100 trđ trở lên)

Quay lại chỉ tiêu [19]: Điền số tiền thuê 1 tháng vào: -> ENTER hoặc kích chuột ra phía ngoài khung đó -> hệ thống sẽ nhảy thêm 1 dòng nữa.

Quay trở lại chỉ tiêu[06a] ở dòng dưới để lựa chọn nội dung cho phù hợp;

– Chọn kỳ thanh toán nếu hợp đồng thanh toán bình thường

– Chọn kỳ thanh toán cuối cùng nếu kỳ thanh toán là kỳ thuê nhà cuối cùng (sau đó kết thúc hợp đồng luôn) hoặc thanh lý hợp đồng trước thời hạn không thuê nữa

– Chọn trả tiền thanh toán cho cả hợp đồng nếu hợp đồng thuê nhà trả tiền nhà 1 lần duy nhất.

Kéo xuống chỉ tiêu [27], chọn:

– Chọn hợp đồng kê khai lần đầu nếu kê khai theo từng kỳ thông thường

– Chọn hợp đồng kê khai có thay đổi giá hoặc hợp đồng kê khai không thay đổi giá (đối với những lần kê khai bổ sung)

Kích chuột ra phía ngoài, chỉ tiêu[28] sẽ nhảy mã hợp đồng

Nhấn nút Ghi, quay lại tờ khai chính sẽ thấy thông tin hiển thị trên tờ khai.

  1. Bước 4: Bấm KẾT XUẤT XML và thực hiện nộp tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

————————-

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *