Họ tên: Đỗ Thị Lan Hương
Chức vụ: Giám đốc công ty
Học vấn: Thạc sĩ kế toán kiểm toán

Kinh nghiệm công tác:
 • Sáng lập và điều hành chị nhánh Công ty Kiểm toán Đại Dương tại Thanh Hóa
 • Hội viên chính thức Hội tư vấn Thuế Việt Nam
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Thanh Hóa
 • Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa
 • Sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo Vision
 • Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo FINO Thanh Hóa
 • Giảng viên chương trình đào tạo kiến thức thuế dành cho Nhà quản lý
 • Giảng viên chương trình đào tạo kiến thức kế toán dành cho Nhà quản lý
 • Giảng viên chương trình đào tạo Khởi sự doanh nghiệp
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế số: 2017003127

Họ tên: Nguyễn Thị Quý
Chức vụ: Phó Giám Đốc Công Ty
Học vấn: Cử Nhân Kế Toán

Kinh nghiệm công tác:
 • 2014 – 2015 Chuyên viên kế toán
 • 2016 – 2017: Chuyên viên chính BP thuế và kế toán
 • 2019 – 2020 Trưởng phòng dịch vụ tư vấn thuế
 • 2021: Phó giám đốc công ty
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế số : 2019004759

Họ tên: Đặng Thị Thu
Chức vụ: Kế Toán Trưởng
Học vấn: Cử Nhân Kế Toán – Cử Nhân Luật

Kinh nghiệm công tác:
 • Năm 2011 – 2015 Chuyên viên kế toán
 • Năm 2016 – 2017: Kế toán trưởng Công ty
 • Năm 2018 – 2020: Nghiên cứu bộ môn Luật kinh tế tại Khoa Luật trường Đại học Hồng Đức
 • Năm 2021: Bộ phận tư vấn Luật doanh nghiệp

Họ tên: Lê Bá Khánh Hưng
Chức vụ: Chuyên Viên Tư Vấn
Học vấn: Cử Nhân Kinh Tế – Cử Nhân Kế Toán

Kinh nghiệm công tác:
 • Năm 2014 – 2015 Nhân viên kế toán
 • 2016 – 2017: Chuyên viên kế toán thuế
 • Năm 2017– 2019:  Giảng viên chính chương trình kế toán thuế Doanh nghiệp.
 • Năm 2019 đến nay: Chuyên viên tư vấn thuế
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế số: 2019005326