Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh là loại HĐ mà người sử dụng phải có đơn đề nghị cấp HĐ mỗi khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Vậy, những đối tượng nào phải sử dụng loại hóa đơn này? Thủ tục đề nghị cấp như thế nào? Mời Quý thành viên xem chi tiết tại bài viết dưới đây.

  1. Đối tượng nào phải sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh?

1.1. Đối với hóa đơn bán hàng

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp sau:

+ Không thực hiện sổ sách kế toán.

+ Sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động.

+ Doanh thu năm trước liền kề dưới 03 tỷ đồng trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm. Dưới 10 tỷ đồng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Doanh nghiệp, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử.

– Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

– Doanh nghiệp sau khi đã giải thể có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử.

1.2. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng

Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo không được sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử.

  1. Thủ tục đề nghị cấp hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh phải gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử. Có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06 Phụ lục. Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP đến cơ quan thuế, cụ thể:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập hoặc nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định:

Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định:

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Sau đó, truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP;

– Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *