TÌM HIỂU VỀ TÀI KHOẢN 335?

CÙNG VISION TÌM HIỂU VỀ TÀI KHOẢN 335 NHÉ

  1. Theo quy định tại TT200 có nêu rõ “Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hoá đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.”.

+ Về vấn đề chưa có hóa đơn, có thể hiểu khi viết đoạn này đang ở thời kỳ áp dụng hóa đơn giấy, việc bên bán gửi hóa đơn tới bên mua có thể thời gian, có thể người mua hàng chưa lấy được hóa đơn về Công ty do bận việc, thất lạc hóa đơn chưa tìm thấy nhưng khoản chi phí này đã phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

+ Về ý chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán cũng vậy. Suy cho cùng tại thời điểm sử dụng, kế toán chưa có đủ hồ sơ và hoàn toàn có thể không bao giờ đủ hồ sơ.

Do vậy tại thời điểm kiểm tra phải yêu cầu cung cấp đủ hồ sơ phát sinh (vì thường thời điểm kiểm tra đã phát sinh quá xa thời điểm trích lập 335). Nếu vẫn chưa cung cấp được hồ sơ của khoản chi phí này hoàn toàn có thể không được ghi nhận khoản chi phí.

  1. Thời điểm trích lập cuối năm nên có thể Kế toán có thể đã trích trước cho hoàn thiện BCTC sau đó hoàn thiện chứng từ sau. Và có trường hợp, việc hoàn chứng từ có thể không được thực hiện.

  2. Hoàn toàn không có quy định trong thời gian bao lâu sẽ phải hoàn chứng từ về khiến cho Kế toán và bản thân cá nhận hoàn chi phí chứng từ có tâm lý chủ quan, các bạn nên lưu ý.

  3. Ngày trên chứng từ cũng là vấn đề đáng lưu ý, việc trích trước chi phí năm trước những ngày trên chứng từ của năm sau. Hiện nay đối với bên mua, nhận hóa đơn đầu vào xuất sai thời điểm chưa rủi ro nhiều như bên bán bị phạt hành chính xuất sai thời điểm. Nhưng nếu không cung cấp được các chứng từ khác cũng có rủi ro loại chi phí và khấu trừ thuế.

  4. Hãy nhìn BCTC đặc biệt là CĐPS của một doanh nghiệp điều gì sẽ xảy đến nếu khoản trích trước 335 dư từ đầu năm đến cuối năm không phát sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *