Một số điểm dễ bị Cơ Quan Thuế soi

Thanh tra thuế hay kiểm tra thuế là việc không thể tránh khỏi tại doanh nghiệp và đôi khi nếu kế toán không chuẩn bị tốt có thể sẽ có nhiều bất lợi cho công ty. Dưới đây là tổng hợp lại những điểm cần chuẩn bị trước khi kiểm tra thuế:

 1. Báo cáo lỗ liên tục kéo dài nhiều năm.
 2. Giá vốn cao hơn giá bán (TK 511 thấp hơn TK 632).
 3. Quỹ tiền mặt tồn quá nhiều trong khi lãi vay ngân hàng rất cao.
 4. Doanh nghiệp thường Kê khai chậm, kê khai sai, bổ sung tờ khai lung tung.
 5. Doanh thu, các Khoản Thu nhập bất thường có biến động liên tục.
 6. TK 112 có các khoản tiền trả vào và rút ra bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
 7. Các doanh nghiệp thường xuyên có thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra (Trường hợp đã hoàn thuế đầu tư dự án rồi; Còn 1 số Công ty có đầu tư dự án nhưng không làm hoàn thuế để đó để khấu trừ thì không phải lo).
 8. Hàng tồn kho rất lớn.
 9. Luôn luôn dư thuế GTGT đầu vào (Chỉ tiêu 43 trên Tờ khai Thuế).
 10. Định mức tiêu hao NVL cao hơn thực tế.
 11. Quà biếu, quà tặng không xuất Hóa Đơn;
 12. Doanh thu bán lẻ không xuất Hóa đơn (Dược phẩm, mỹ phẩm, xăng dầu, nhà hàng,…)
 13. Khuyến mại không đăng ký với Sở Công Thương.
 14. Hợp thức hóa Hóa đơn.

Nguồn: Bùi Thúy Hà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *