KẾ TOÁN BỎ NGOÀI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trường hợp Công ty bạn nhận được thông báo từ CQT có ghi nhận việc Công ty bạn đang bỏ ngoài hóa đơn đầu vào và xem xét cho rằng Công ty bạn đang có dấu hiệu trốn thuế, khi không ghi nhận những hóa đơn đầu vào này.

Cùng Vision phân tích và tìm hiểu cách xử lý đối với tình huống này nhé

Trả lời:

  1. Đầu tiên, bài viết đề cập đến vấn đề giải trình, tức là việc mua hàng hóa và dịch vụ có thể bỏ quên, bỏ soát không có ý định gian lận
  2. Kế toán tách rõ cụ thể hai trường hợp

– Nếu mua hàng hóa dịch vụ tiêu thụ, chính doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ như chi phí ăn uống, chi phí công cụ dụng cụ tiêu hao… nghĩa là đi vào chi phí sản xuất trong kỳ.

Đối với những khoản chi phí này việc ghi nhận hay bỏ sót không liên quan đến nghĩa vụ thuế trong tương lai, cùng giải trình chứng minh việc đã sử dụng, thanh toán, ghi nhận trên sổ kế toán nhưng không kê khai đầu vào hoàn toàn không đáng lo

– Nếu mua hàng hóa dịch vụ để bán lại trong kỳ, tức là khâu thương mại, việc bạn không đưa vào sổ sách Kế toán hoàn toàn có thể dẫn đến suy luận bỏ ngoài doanh thu luôn (vì không có trên sổ thì làm gì có mà bán ở sổ đầu ra, không khấu trừ đầu vào những đầu ra thường nhiều hơn).

Tuy nhiên như đầu bài đã đề cập, bài viết này không phục vụ giải trình cho việc gian lận như tình huống bỏ ngoài này. Bài viết muốn nói đến tình huống Kế toán bỏ sót việc ghi nhận đầu vào nhưng thực tế có nhập khó, đã nằm trên kho của Kế toán nhưng doanh nghiệp chưa phát hiện ra, cách giải trình:

+ Giải trình theo hướng Kế toán bỏ sót do năng lực yếu kém

+ Có Hợp đồng đầu vào, hóa đơn, chứng từ thanh toán, chứng từ nhập kho

+ Trong kho đã thể hiện số hàng mà kế toán quên hạch toán

+ Mấu chốt phải chứng mình được sổ sách và thực tế chênh lệch nhau (thực tế nhiều hơn sổ)

+ Chứng từ xuất kho, xuất bán, hóa đơn đầu ra (nếu hàng đã bán rồi)

+ Nếu hàng chưa bán, biển bản kiểm kê, chênh lệch sổ sách và thực tế đơn vị đang tìm nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân.

+ Giải trình tối đa có thể để chứng minh việc bỏ ngoài chỉ là sai sót do năng lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *