KẾ TOÁN XỬ LÝ HÓA ĐƠN DÍNH 524 DOANH NGHIỆP RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN

Nhiều kế toán nhắn hỏi Vision về cách xử lý khi rà soát lại hoá đơn đầu vào thì phát hiện có hoá đơn của doanh nghiệp trong 524 DN đc Tổng cục Thuế niêm yết danh sách.

Vấn đề này sẽ xử lý như thế nào, đây là ý kiến của Vision, bạn đọc thảo luận cùng nhé

  1. Nếu việc mua bán hàng hoá, dịch vụ thực sự không có thật nên thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

  2. Nếu việc mua hàng hoá, dịch vụ là có thật nhưng vẫn dính các doanh nghiệp F2, F3… của tập đoàn bỏ trốn thì xử lý

+ Làm các công văn giải trình và cam kết việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ là có thật. Cung cấp các chứng từ có liên quan như hợp đồng, PNK, biên bản nghiệm thu, bàn giao… để chứng minh việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ là có thật. Lưu ý cần thiết giải trình đến tận gốc nghiệp vụ như Công ty sử dụng làm gì, PXK vào sản xuất, xuất bán… 

+ Nếu giải trình thành công thì khả năng cao không được khấu trừ đầu vào nhưng được chấp nhận chi phí được trừ.

+ Có thể xem xét trong các khoản chi phí đầu vào đó sử dụng bảng kê 01/TNDN hay không

– Về xử lý thuế, kê khai bổ sung điều chỉnh vào ký phát sinh sai sót đối với hoá đơn đầu vào không được khấu trừ

– Kê khai điều chỉnh bổ sung đối với số thuế TNDN tăng thêm do loại trừ chi phí đầu vào.

– Hạch toán điều chỉnh số thuế GTGT, TNDN 

– Về hạch toán điều chỉnh trên BCTC. Nhiều bạn băn khoăn liệu có phải nộp lại BCTC các năm sai sót hay không. Đoạn này t xin nói rõ việc kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế và điều chỉnh lại BCTC là hai việc khác nhau. Điều chỉnh trên BCTC phụ thuộc vào sai sót có trọng yếu hay không và tuân thủ theo chuẩn mực Kế toán. Nếu trọng yếu thì tuân thủ điều chỉnh hồi tố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *