KẾ TOÁN LƯU LẠI CÁC KHOẢN CHI CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN MỚI NHẤT

Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động, Công ty có chi trả thêm một số khoản ngoài lương cho người nước ngoài, nếu thuộc các khoản chi sau thì được miễn tính thuế TNCN, Vision thống kê lại: 

– Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt quá 730.000 đồng/tháng (nếu trả nhiều hơn thì phải tính thuế) (xem điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

– Tiền mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm khác không có tích lũy về phí bảo hiểm (xem điểm Đ.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

– Tiền phương tiện đưa rước người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại theo quy chế công ty (xem điểm Đ.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

– Tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho thân nhân người lao động (xem điểm g.1 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

– Tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam từ bậc mầm non đến THPT, nếu có quy định cụ thể việc trả hộ trong hợp đồng lao động và hóa đơn chứng từ mang tên công ty (điểm g.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

– Tiền đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy chế công ty và không quá 01 tháng lương bình quân trong năm (điểm g.10 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

Riêng đối với tiền thuê nhà, Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của người lao động theo quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Đối với các khoản lợi ích khác như: chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… nếu hình thức chi là chi cụ thể cho người lao động (chứng từ chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng) thì phải tính thuế TNCN. Ngược lại, nếu là chi chung cho tập thể thì không bị tính thuế TNCN (điểm Đ.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

Tham khảo văn bản pháp luật, tin tức và một số Công văn số 7957/CTTPHCM-TTHT ngày 5/7/2022 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN khi Công ty trả các khoản lương thưởng, phụ cấp cho người nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *