Điều kiện để doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ DNTN nếu đáp ứng đủ một số điều kiện:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp.
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của DNTN kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chủ DNTN chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vision vinh dự được đồng hành cùng Qúy doanh nghiệp trong hành trình vượt bão Covid.

Bộ phận Pháp lý thuộc Công ty CP Đại lý Thuế Vision chuyên cung cấp các dịch vụ:

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Giải thể và tạm dừng công ty
 • Giấy chứng nhận đầu tư dự án
 • Thủ tục cho người nước ngoài
 • Thủ tục cấp phép
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Xin giấy cấp phép an toàn thực phẩm
 • Các thủ tục khác theo yêu cầu

☎ Liên hệ ngay HOTLINE 𝟎𝟑𝟖𝟗𝟖𝟐𝟎𝟔𝟗𝟖 để được tư vấn 𝟐𝟒/𝟐𝟒.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *