CÓ BẮT BUỘC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI SẢN KHI LẬP BCTC NĂM KHÔNG?

  1. Căn cứ quy định

Thông tư số 48/2019/TT-BTC là văn bản hướng dẫn trích lập dự phòng làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày BCTC của các tổ chức kinh tế được thực hiện theo pháp luật về Kế toán, Chuẩn mực kế toán số 18 – các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

  1. Có bắt buộc phải trích lập dự phòng cuối năm không

Trong VAS 18 đoạn 11. Một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

  1. a) Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
  2. b) Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và
  3. c) Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

VAS 21 đoạn 5 có nêu mục đích của BCTC là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Thông tư 200 hướng dẫn Chế độ Kế toán, điều quy định về 229 dự phòng tổn thất tài sản có nêu việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng tổn thất tổn thất được thực hiện ở thời điểm lập BCTC.

Thông tư 48 hướng dẫn trích lập dự phòng làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập BCTC năm thay vì là thời điểm cuối kỳ kế toán năm hoặc ngày cuối cùng của năm tài chính theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC. Như vậy, thời điểm trích lập và hoàn nhập dự phòng chỉ được thực hiện vào thời điểm bắt đầu lập BCTC năm. Nói theo cách khác, những DN lập BCTC giữa niên độ sẽ không được trích lập và hoàn nhập dự phòng vào thời điểm giữa niên độ so với trước đây (theo thuế).

  1. Kết luận

Ghi nhận tổn thất tài sản Kế toán sẽ phản ánh được đúng tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong giai đoạn lập BCTC. Còn việc có được chấp nhận khoản chi phí đó vào chi phí được trừ khi tính thuế phải đóng theo quy định của Thuế. Ở đây, nếu có xác định được rủi ro tổn thất thì việc trích lập dự phòng là yêu cầu bắt buộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *