Kỷ nguyên số hóa sẽ là tiền đề để ngành Tài chính đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) vừa diễn ra sáng 21/11. Trong nội dung bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, việc ngành Thuế triển khai HĐĐT thành công và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội sẽ là một bước ngoặt, bước tiến vô cùng quan trọng, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan Thuế, của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ mà đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), Đảng, Chính phủ đã luôn hết sức quan tâm, coi trọng việc phát triển, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đặc biệt là quá  trình chuyển đổi số quốc gia.

Chúng ta đang bước sang thập niên thứ 3 của thế kỷ 21, kỷ nguyên số hóa với nhiều cơ hội rộng mở và những thách thức đan xen. Trong bối cảnh đất nước đang chịu tác động cộng hưởng của đại dịch Covid-19, việc đẩy mạnh và áp dụng hiệu quả công nghệ số là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng và phục hồi kinh tế; từ đó bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và toàn diện.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia, trong những năm qua, Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã luôn chú trọng, chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; tập trung triển khai giải pháp chuyển đổi số, từng bước hình thành nền Tài chính số Việt Nam vững mạnh, hiện đại, thể hiện qua một số điểm như:

Thứ nhất, về xây dựng và hoàn thiện thể chế, ngay từ đầu năm 2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 trong lĩnh vực tài chính – ngân sách. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã tập trung xây dựng, ban hành các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức triển khai đồng bộ các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, giải pháp xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các giao dịch điện tử, giao dịch số trên môi trường mạng, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định quy định về HĐĐT khi bán hàng, cung cấp dịch vụ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử…

Thứ hai, xây dựng các nền tảng phát triển Tài chính điện tử hướng tới tài chính số, Bộ Tài chính đã và đang tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển 04 nền tảng đóng vai trò “trụ cột” trong xây dựng phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số gồm: Nền tảng cơ sở dữ liệu tài chính; trong đó dữ liệu hóa đơn là hết sức quan trọng; Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính; Nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính; Nền tảng định danh và xác thực điện tử.

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân. Có thể kể đến một số ứng dụng CNTT tiêu biểu như: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính; Hệ thống Thanh toán điện tử Liên kho bạc, Thanh toán liên ngân hàng, Thanh toán song phương với các Ngân hàng thương mại; Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa Quốc gia; Hệ thống kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Những nỗ lực, kết quả trong xây dựng Bộ Tài chính điện tử hướng tới Bộ Tài chính số trong suốt những năm vừa qua đã được đánh giá, ghi nhận bằng kết quả là 8 năm liên tiếp từ 2013 đến nay Bộ Tài chính đứng đầu Bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam (Vietnam ICT Index) của khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Những kết quả, thành tích đó của ngành Tài chính trong những năm vừa qua có sự đóng góp rất lớn và hết sức quan trọng của ngành Thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, công tác hiện đại hóa hệ thống thuế và triển khai áp dụng HĐĐT là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng trong năm 2021 bởi những lợi ích to lớn của nó mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đặc biệt là Tổng cục Thuế đã hết sức nỗ lực, quyết tâm vào cuộc, triển khai khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ, nội dung công việc nhằm sớm đưa HĐĐT vào cuộc sống, cụ thể như: Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách pháp luật, hành lang pháp lý rõ ràng (Luật quản lý thuế, Nghị định và Thông tư hướng dẫn); Khẩn trương, quyết liệt triển khai chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật (Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp đường truyền; Xây dựng phần mềm ứng dụng; Thành lập các trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế và 06 Cục Thuế; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai HĐĐT của ngành Thuế và Ban chỉ đạo tại 06 tỉnh, thành phố …).

Thông qua nội dung clip chúng ta vừa được xem đã thể hiện rất rõ nét sự nỗ lực quyết tâm, sự quyết liệt trong triển khai thực hiện của các đồng chí; Đồng thời, cũng thể hiện rõ sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp tại 06 địa phương áp dụng HĐĐT giai đoạn 1 thời gian qua bởi việc triển khai thành công tại 06 tỉnh, thành phố (chiếm tới 60% số lượng doanh nghiệp, khoảng 70% trên tổng số lượng hóa đơn trên cả nước) giai đoạn này là vô cùng quan trọng và có tính quyết định tới sự thành công trong việc áp dụng HĐĐT trên toàn quốc.

Tôi đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí trong công tác chuẩn bị và ngày hôm nay, chúng ta đã hoàn tất các khâu công việc để chuẩn bị cho thời khắc vô cùng quan trọng này của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng, là một bước ngoặt, bước tiến vô cùng quan trọn, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan Thuế, của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Chứng kiến thời khắc quan trọng này, chúng ta vô cùng vinh dự nhận được sự quan tâm và trực tiếp tới dự sự kiện ngày hôm nay của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ – Lê Minh Khái. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham dự của Phó Thủ tướng.

Sau đây, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tôi xin công bố chính thức triển khai áp dụng HĐĐT tại 06 tỉnh, thành phố. Để triển khai thành công giai đoạn 1, làm tiền đề triển khai áp dụng thành công trên toàn quốc, tôi yêu cầu toàn thể các cán bộ, công chức ngành Thuế quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ Tài chính rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành trung ương; Sự phối hợp, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố để cùng với Bộ Tài chính, ngành Thuế thực hiện thành công nhiệm vụ này.

 

Nguồn: TỔNG CỤC THUẾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *