Công ty mình mới thành lập từ tháng 11, nhưng chưa đi vào hoạt động. Vậy về thuế công ty mình sẽ phải kê khai thế nào?

Công ty mình mới thành lập từ tháng 11, nhưng chưa đi vào hoạt động. Vậy về thuế công ty mình sẽ phải kê khai thế nào?

Doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì cần thực hiện các thủ tục thuế sau đây cùng Vision tìm hiểu nhé.

Thứ nhất, kê khai và nộp lệ phí môn bài Căn cứ tiết a.3, Điểm a, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì trong trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm.

Thứ hai, thông báo tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ) Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

Nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp có thể tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC: Để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong kỳ khai thuế GTGT đầu tiên.

Thứ ba, thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu Căn cứ Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì: Các doanh nghiệp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là đối tượng được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng để sử dụng.

Cho nên, doanh nghiệp mới thành lập nếu đủ điều kiện tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; thì, gửi văn bản Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *