Chị Đỗ Lan Hương – Giám Đốc Cty Cp Tư Vấn Thuế Vision tham dự thẩm định giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Ngày 14/12, đoàn thẩm định giải thưởng Sao Vàng đất Việt do anh Nguyễn Xuân Hưng, Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Trưởng đoàn thẩm định số 20 cùng các anh, chị lãnh đạo Hội DNT Thanh Hóa và chuyên gia Tài chính – Kế toán đã đến thẩm định thực tế tại 3 doanh nghiệp tại Nghệ An tham gia giải thưởng Sao Vàng đất Việt.

Tại 3 công ty, đoàn đã thăm mô hình hoạt động của các doanh nghiệp; công tác phòng chống dịch bệnh cho người lao động; kiểm tra, thẩm định về số liệu thuế, kết quả kinh doanh, nhân sự, phúc lợi cho người lao động đối chiếu với hồ sơ doanh nghiệp gửi tham gia.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được triển khai từ năm 2003 là hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *